30 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Οι αδελφές εταιρείες Υδραυλις ΕΠΕ και Εμμ.Μ.Παπακωνσταντίνου & ΣΙΑ ΟΕ ιδρύθηκαν το 2001 και 1990 αντίστοιχα, με κλάδο δραστηριότητας τη διαχείριση του νερού σε υδρευτικά και αρδευτικά δίκτυα.

Μέσω της αντιπροσώπευσης οίκων κατασκευής υψηλών προδιαγραφών εστιάζουμε στην παροχή αξιόπιστων προϊόντων, με μακρά διάρκεια ζωής.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Η συνεχής ενημέρωση των αποθηκών μας, η επέκταση της γκάμας μας και η εισαγωγή νέων τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης είχαν σαν αποτέλεσμα την άμεση εδραίωση μας στον κλάδο. Αυτή η εμπειρία στον τομέα του νερού και η αξιοπιστία των κατασκευαστών μας, συμβάλλει ενεργά στην παροχή καινοτόμων λύσεων και στην ικανοποίηση υψηλά ποιοτικών απαιτήσεων. Με μια εκτεταμένη σειρά εξαρτημάτων πόσιμων και αρδευτικών δικτύων διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της αξιόπιστης παροχής νερού. Παράλληλα, μέσω των μόνιμων επισκευαστικών συστημάτων διαρροής αγωγών διασφαλίζουμε τη σωστή διαχείριση και την εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων.

ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Αφοσιωμένοι στην εύρεση πρακτικών, καινοτόμων και με τεχνική αρτιότητα λύσεων. Αυξάνοντας την αποδοτικότητα των υδάτινων συστημάτων σε όλα τα επίπεδα, από την μεταφορά νερού για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και χώρων πρασίνου, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, πάντα εστιάζοντας στην παροχή υποστήριξης και μετά την ίδια την πώληση.

ISO 9001 :2015 , 14001 : 2015 , 45001 : 2018 CERTIFIED