Εταιρικά Νέα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
X2 Προγραμματιστής Άρδευσης με δυνατότητα Wi-Fi
AGROTICA2020

• UltraGrip της Viking Johnson

Προγραμματιστής Βρύσης Βluetooth