Επίσημος Αντιπρόσωπος : Υδραυλίς ΕΠΕ

Υλικά Αυτόματης Άρδευσης Πρασίνου (Pop-Ups, Ηλεκτροβάνες, Προγραμματιστές)

> ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
> ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ
> ΒΙΝΤΕΟ ΥΛΙΚΩΝ

Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι των Οίκων:

Μικροεκτοξευτήρες για αγροτική χρήση

Συστήματα φωτισμού κήπων

Υδραυλικές Βαλβίδες ελέγχου νερού για απαιτητικές εφαρμογές

Βάνες Ελαστικής Έμφραξης και Εξαρτήματα Συνδέσεων για δίκτυα ύδρευσης

Σέλλες Επισκευής αγωγών και Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα Συνδέσεων για δίκτυα άρδευσης & ύδρευσης

Eξαρτήματα & μηχανές Hλεκτροσυγκόλλησης ΡΕ

Yδραυλικές σέλλες επισκευής και Σύνδεσμοι σωλήνων ευρείας διαμέτρου

Εκτοξευτήρες Μεγάλων Παροχών (κανόνια)

Υδρομετρητές οικιακοί και Woltman

Υδρόμετρα και σχετικοί αυτοματισμοί με δυνατότητα ΑΜR

Υδραυλικές Βαλβίδες ελέγχου νερού για απλές εφαρμογές

Βάνες Ελαστικής Έμφραξης, σέλες παροχής και Εξαρτήματα Συνδέσεων για δίκτυα ύδρευσης

Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα Δικτύων Ύδρευσης

Κολεκτέρ και Εξαρτήματα Μετάβασης

IRRINET VIA MOTTECH  Συστήματα Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού

Εξαρτήματα PVC & Βάνες PVC

USA κόλα υψηλών απαιτήσεων PVC